Kalētu pagasts savu vārdu nes jau 756 gadus, bet bibliotēka savu pirmo gadu simtu atzīmēs šogad, jo Latvijas bibliotēku sarakstā atrodamas ziņas, ka bibliotēka dibināta 1910. gadā un atradusies Tautas namā. Kalētu saviesīgajā biedrībā jau 1909. gadā ir bijuši 70 biedri ar savu namu, skatuvi un bibliotēku ar 1046 sējumiem. No tiem 546 bijuši kultūras fonda piešķirti.