Saikavas bibliotēkā no 10.04. - 10.06.2013.apskatāmas izstādes no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja "Madonas rajona tilti","Sportiskās virsotnes"(Oto Grigalka), "Senāk un tagad".

22.04. -27.04.Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu"Mantojuma sardzē"."Madonas rajona tilti" .Izstāde sastāv no 12 planšetēm par Praulienas pag., un tuvējās apkārtnes tiltiem

Praulienas pagasts bagāts ar  8 tiltiem pār Aivieksti un Kuju.Arī pontona un iekaramais tilts Vecsaikavā.

Izstādes apskatāmas līdz 10. jūnijam.

Ziņu sagatavoja:
Līga Taukule