Viss pa ogām

Izstādē izlikti materiāli par oģām

Ziņu sagatavoja:
Steidzīte Cīrule