Ziedonis Rimants (1962-). Jūras zemē Latvijā / Rimants Ziedonis ; red. Anda Brazauska ; Eduarda Groševa māksl. noform. ; foto: Andris Eglītis, Rimants Ziedonis, Haralds Apogs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 287 lpp. : il., ģīm., kartes ; 29 cm. - R. Ziedonis izstaigājis visu Latvijas jūras piekrasti no Nidas līdz pat Ainažiem: Nīcu, Liepāju, Užavu, Ventspili, Mazirbi, Kolku, Ragaciemu, Vakarbuļļus, Bolderāju, Carnikavu, Dunti, Salacgrīvu. Ar īsta ceļotāja interesi autors izzinājis tiklab pilsētas, kā vismazākos ciemus, ostas un atsevišķu māju vēsturisko nozīmīgumu, iepazinis ostu vadības pārstāvjus, kapteiņus, zvejas vīrus un sievas, kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājus un citus cilvēkus, kuru dzīve nesaraujami saistīta ar jūru. Grāmatu caurstrāvo neaizmirstams vides kolorīts un sastapto ļaužu personības krāsas, uzņēmība un dzīvesspīts.  ISBN 9789934010125

&am p;nb sp;

(MD)

&am p;nb sp;

 

http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv/Alise/?critattr=TITLE&critval=%23%C4%81%23j%C5% ABras+zeme+latvij%C4%81&a mp;opty=3&srchty=1&izdty_book=on&izdty_periodic=on&izdty_analythic=on&Hid1=on&Hid2=off&Hid3=off&Hid4=off&Hid5=off&Hid6=off&Hid7=off&Hid8=off&Hid9=off&Hid10=off&Hid11=off&Hid12=off&lang=lv