Rakstnieks bibliotēkā

Tikšanās ar E. Hanbergu

Ziņu sagatavoja:
Steidzīte Cīrule