Pļaviņu novada bērnu bibliotēkā aktīvi sākuši darbu Bērnu žūrijas eksperti. Pagājušajā nedēļā (laikā no 17.-21. jūnijam) organizējām nodarbību ciklu tiem bērniem, kuri bija izpildījuši "mājas darbu" - izlasījuši vismaz 1 šīgada projekta grāmatu. Tādi kopā sanāca 17 bērni. Viņus visus arī aicinājām uz šīm īpašajām nodarbībām.

Nodarbības sākās pirmdien, 17.jūnijā, un pirmo dienu aktīvi un atraktīvi iesāka „Pepija” psiholoģe Evita Vaivode- Bērzkalne. Šajā nodarbībā bērni iepazinās savā starpā (kuri vēl nebija pazīstami), izstrādāja iekšējās kārtības noteikumus šīm 5 dienām, veidoja sapņu kolāžas un darīja citas interesantas lietas. Pēc kopīgas tējas tases sākām gatavot muzikālu dzejas uzvedumu pēc Bērnu žūrijas projektā lasāmajām dzejas grāmatiņām Ineses Zanderes "Līze Analīze" un Māras Cielēnas  "Krupītes kurpītes". Lielākie Bērnu žūrijas dalībnieki no jauniešu grupas Mārcis Beķers, Sintija Silagaile un Edvards Silagailis bija arī sagatavojuši nodarbības atsevišķi meitenēm (par imidžu un frizūrām) un zēniem (par mašīnām).
Visvairāk, šķiet, visiem patika otrdiena - ekskursija uz rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki”  ar pastaigu pa Braku takām un improvizētu teātra izrādi "Velniņi", ko paši bērni muzeja darbinieces Zitas vadībā veidoja un izrādīja, bet pēc tam arī nofotografējās palaidnīgo velniņu izskatā. Kā saldais ēdiens bija ekstrēmās Meža kaķa trases apmeklējums. Bērni rūpīgi noklausījās instruktora norādījumus un centās tos visus arī ievērot. Arī instruktors tam rūpīgi sekoja un uzreiz aizrādīja, ja kādam kaut vai kāds sīkums aizmirsās. Rezultātā praktiski visi bērni izgāja iesācēju trasi, daži drosmīgākie - arī sarežģītāko vidējā līmeņa trasi, bet trīs fiziski un psiholoģiski vissagatavotākie - visus 3 posmus. Autobusu šai ekskursijai piešķīra un apmaksāja Pļaviņu novada dome, visu patiešām priecīgo un apmierināto bērnu, kā arī bibliotēkas kolektīva vārdā - liels paldies!
Trešdienas rīts bija veltīts grāmatām un lasīšanai. Katram bērnam bija jāprezentē pārējiem 1 Bērnu žūrijas grāmata. Čaklākie bija izdomājuši arī savas oriģinālās literārās spēles par to. Pēc tam notika balsošana, kura prezentācija ieinteresējusi visvairāk citu ekspertu šo grāmatu izlasīt. Bet pēc mierīgā, literārās noskaņās pavadītā rīta cēliena ieradās ciemiņi no Jauniešu centra - tā vadītāja Ināra Upeniece un vairāki jaunieši, kuri vadīja sporta aktivitātes.
Īpaša diena gan bērniem, gan darbiniecēm bija ceturtdiena, kad devāmies uz Pļaviņu pansionātu iepriecināt sirmgalvjus ar mūsu uzvedumu. Mūzika mijās ar dzeju, bet noslēgumā visi kopā draudzīgā korī dziedājām tautasdziesmas. Mēs visi ļoti vēlējāmies sagādāt prieku šiem sirmgalvjiem un ceram, ka tas mums izdevās. Pēc labi padarīta darba tie bērni, kuri vēlējās, devās uz Pļaviņu peldbaseinu, kas bija īsti piemēroti šajā karstajā dienā, bet pēcpusdienā visi strādājām radošajā darbnīcā Janīnas Krompānes vadībā.
Piektdien, pēdējā nodarbību cikla dienā, mums bija skaista ekskursija pa Stukmaņu muižas takām un Liepkalniem gides Guntas Lazdas vadībā, bet pēc tam bērnu bibliotēkā - šīs nedēļas aktivitāšu noslēgums ar improvizētu salūtu. Bērni teica, ka ir priecīgi un apmierināti ar šo lietderīgi pavadīto laiku un ieteica jau idejas citām kopīgām aktivitātēm.
No sirds pateicamies visiem mūsu atbalstītājiem, gan jau rakstā pieminētajiem, gan bērnu vecākiem, īpaši Ingai Kalvišai, par atbalstu un uzticēšanos arī brīžos, kad tik gludi viss negāja, kā ieplānots. Mēs ceram uz jaunu sadarbību, veidojot mūsu bērnu literāro gaumi, prasmi sadarboties un sadzīvot sabiedrībā, kur mēs esam dažādi un katrs tik īpašs. Un Bērnu žūrijas bērni mūsu bibliotēkā vienmēr ir īpaši bērni - mūsu prieks, lepnums un mūsu visvis labākie lasītāji!

Ziņu sagatavoja:
Antra Galiņa, bibliotekāre

Tagi: Bērnu žūrija.