E-prasmju nedēļas ietvaros arī Pļaviņu bērnu bibliotēkā notika vairākas aktivitātes.

26.-30.martā Pļaviņu bērnu bibliotēkā notika E-prasmju nedēļa. Tās ietvaros katru dienu notika dažādas aktivitātes. Bibliotēkas darbinieces aicināja apmeklētājus izpildīt testu par savām zināšanām datora un interneta lietošanā. Tajā varēja uzzināt, cik % no testa jautājumiem izdevies atbildēt pareizi. Dažiem apmeklētājiem tas bija ap 40%, dažiem vairāk, bet rekords pieder Kārlim Bagatskim - 98%. Bibliotēkas mazajiem lasītājiem bija iespēja savas prasmes likt lietā, veidojot datorgrafikas par Interneta un e-prasmju tematiku vai savas domas attēlojot zīmējumos. Visi darbiņi pēc tam tika izlikti izstādē, ko bibliotēkā vēl visu šo nedēļu varēs aplūkot visi interesenti. Pieaugušajiem savukārt bija iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas e-prasmju jautājumos. Konsultēja datorspeciālists Jānis Peņģerots. Uz konsultācijām pieteicās un arī atnāca 4 cilvēki. Kādu interesēja darbības ar failiem, citu - datorspēļu problēmas, vēl kādam bija tīri tehniskas dabas jautājumi. Bija arī iespēja jebkuram interesentam vērot E-prasmju nedēļas tiešraides no Rīgas. Nevaram sacīt, ka interese par to bija milzīga, bet dažs tomēr paskatījās kaut intereses pēc. Reģistrējot e-prasmju nedēļas dal;ibniekus mēs konstatējām, ka mūsu bibliotēkā kopā tajā piedalījās 26 dalībnieki. .

Ziņu sagatavoja:
Pļaviņu bērnu bibliotēka

Tagi: Internets bibliotēkā