Mūsu bibliotēkā februāra mēnesī notika divi interneta drošībai veltīti pasākumi. 2.februārī pašiem mazākajiem notika tematisks bērnu rīts "Ciemos pie Čatiņa", bet 29.februārī pusaudžiem un jauniešiem - Tiesa internetam.

Ciemos pie Čatiņa.

2.februāra rīta stundā bibliotēkā ieradās PII Bērziņš vecākās grupas bērni un audzinātājas. Šajā vecumā daudzi bērni sāk lietot datoru un internetu, bet ne vienmēr viņiem ir zināšanas par to, kā droši un pareizi to darīt. Tādēļ bibliotēkas darbinieces pārrunāja ar mazajiem, kas būtu jāzina un jāievēro, lai tas sagādātu prieku, nevis rūpes. Kopīgi noskatījāmies multfilmu "Čatiņš," kas bērniem ļoti patika un kur viņi dzīvoja līdzi mazajam filmas varonim Tomam un viņa draugam - interneta pļāpam Čatiņam.

Tiesa Internetam.

Tiem, kam šīs problēmas var būt un reizēm tiešām arī ir aktuālas - pusaudžiem un jauniešiem - 29.februārī bija iespēja piedalīties īpašā improvizētā tiesas sēdē. Kaut arī tiesa bija kā uzvedums, tajā bija gan tiesnesis, gan prokurors, gan advokāts, gan liecinieki, gan piesēdētāji. Kāda mamma bija iesūdzējusi tiesā Internetu, jo viņai šķita, ka tas apdraud viņas bērnu drošību. Abām pusēm bija savi liecinieki. Galu galā tiesa Internetu attaisnoja, jo tas kopā ar advokātu spēja pierādīt, ka, ja ievēro visas drošības prasības, kas arī internetā ir viegli atrodamas, tad tas nevienu neapdraud. Kā arī, ja ir pareizs režīms tā lietošanai, iespējamais risks veselībai ir minimāls vai tā praktiski nav.

Secinājums beigās izskanēja - internets ir laba lieta, ja cilvēks pats piedomā par savu drošību.