Aizvadītajā sestdienā, 21.aprīlī, saulainā pēcpusdienā Pļaviņu kultūras centra mazajā zālē tā par sevi vēstīja Lija Blūma, kurai  pagājušā gada nogalē iznācis pirmais dzeju krājums „Gar jūru ar atmiņām”.

Lija jau 38 gadus ir bibliotekāre un vienmēr bijusi nedaudz saistīta ar rakstīšanu, gatavojot rakstus par bibliotēkas notikumiem vietējiem izdevumiem. Tad, kad pie Rakstnieku savienības sāka darboties Literārā akadēmija, radās ierosme mācīties rakstīt, lai spētu to darīt labāk, prasmīgāk. Un tad, pavisam negaidīti,  sāka nākt dzejoļi, kuru izlase apkopota pirmajā  krājumā, kas ir lirisks sveiciens Salacgrīvai, kur veselus divus gadu desmitus dzīvoja un strādāja tās autore: „Tur palika manas atmiņas, tās aizplūst, varbūt pat pazudīs, bet jūra paliks, jo tā saistās ar sapņiem, ar plašumu, ar romantiku”. Saikne ar Salacgrīvu ir ne tikai atmiņās, bet arī joprojām darbos – katru gadu Salacgrīvas bibliotēka organizē Patriotiskās dzejas festivālu un Lija darbojas festivāla žūrijā.

Lija Blūma dzīvo arī pēc Rūjienas laika – dzimtās puses piederības sajūta joprojām ir dzīva ar bērnības atmiņām un skolas takām. Jauki izskanēja mazās Līnas sarunas ar vecmāmiņu, kuras, iespējams, veidos nākošo autores grāmatu.

Pļaviņiešiem Lija savā pirmajā dzeju krājumā sagādājusi mazu pārsteigumu, jo tie, kas lasīs, atradīs pierakstus, „tapušus pēc Pļaviņām”(„cik jauks nosaukums pilsētai!”). Vai Lijai ir arī kāda saikne ar mūsu pilsētu? – jūs jautāsiet. Izrādās – šeit dzīvo divas studiju laika biedrenes – Ināra un Daina, un tāpēc arī šie liriskie pieraksti, veltīti Pļaviņām „sentimentāli dzejiskā noskaņojumā”:

„Kāds pasakains brauciens:

Skrīveri, Lielvārde, Aizkraukle,

Koknese, Pļaviņas...

Gar likteņupi Daugavu”.

Lijas Blūmas dzeju krājums tuvākai iepazīšanai ir pieejams Pļaviņu novada bibliotēkā.

 

 Informāciju sagatavoja: Ineta Grandāne