Izstāde bibliotēkā
 No 13 .februāra Plāņu pagasta bibliotēka apskatāma rokdarbu izstādē, kurā apskatāmi māmiņu
 darinātie darbi- adītas zeķesgan pieaugušiem, gan bērniem, tamborētas puķes, no auduma gatavoti ziedi.