Pilsrundāles bibliotēka sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu jau pērn uzsāka projektu „Rakstnieki Rundālē”, kura mērķis ir veicināt novada bērnu un jauniešu lasītprieku, nodrošinot nepastarpinātu klātesamības sajūtu ar grāmatu autoriem. Projekta ietvaros jau notikušas tikšanās ar rakstniekiem Māri Runguli un Māru Cielēnu. Trešā noslēdzošā projekta tikšanās notiks 30.aprīlī plkst. 13:30(nevis kā plakātā 14:00) Pilsrundāles vidusskolas aktu zālē. Izglītojamie no 9.līdz 12.klasei un pedagogi tiksies ar pazīstamo latviešu rakstnieci un mākslas zinātnieci Gundegu Repši.