A. Odiņas grāmata "Labas uzvedības grāmata" būs noderīga visiem, kuri vēlas izkopt nevainojamu uzvedības stilu. Tajā apkopota arī plaša ārvalstu etiķetes un diplomātiskā pieredze, vēsturiskie materiāli un praktiskie piemēri, piemērojot etiķetes un protokola normas starptautiskā biznesa praksē. Grāmatā sniegta plaša informācija par etiķetes un protokola sfērām, sākot no iepazīšanās, apģērba kultūras un galda etiķetes līdz lietišķās saskarsmes kultūrai biznesa un privātajā vidē

Tagi: Grāmatu jaunumi