Jaunumi Pildas pagasta bibliotēkas grāmatu plauktā 2015.gada februārī

Bērnu un jauniešu grāmatas


 

Kerliņa, Mirdza.  Tītars apgāž tintenes : burtu rakstīšana, vārdu spēles, jautri panti bērniem / Mirdza Kerliņa ; Melānijas Vilkas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, [2015]. - 47, [1] lpp. : il. - Jautrie Mirdzas Kerliņas dzejoļi bērniem ļaus iepazīt bērniem burtu pasauli.
        ISBN 9789934150586.
        Latviešu valoda - Alfabēts - Literatūra bērniem. Rakstīšana, latviešu - Literatūra bērniem. Lasīšana (sākumskola). Krāsojamās grāmatas. 


 Krāsu un formu ābecīte : 5+ / Melānijas Vilkas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, [2014]. - 23, [1] lpp. : il. ; 30 cm.
        ISBN 9789934150241.
        Krāsas - Literatūra bērniem. Formas (ģeometrija) - Literatūra bērniem. Krāsojamās grāmatas. 


 Burtiņgrāmata : lasi, raksti, krāso : 5+ / ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums: Melānija Vilka. - Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, [2014]. - 47, [1] lpp. : il. ; 30 cm.
        ISBN 9789984878942.
        Latviešu valoda - Alfabēts - Literatūra bērniem. Rakstīšana, latviešu - Literatūra bērniem. Lasīšana (sākumskola). Krāsojamās grāmatas. 


 Cipari pipari : rakstām un skaitām līdz 100 : 5+ / Melānijas Vilkas ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, [2014]. - 47, [1] lpp. : il. ; 30 cm.
        ISBN 9789984878959.
        Cipari un skaitļi - Literatūra bērniem. Skaitīšana (aritmētika) - Literatūra bērniem. Saskaitīšana - Literatūra bērniem. Ciparu rakstīšana - Literatūra bērniem. Krāsojamās grāmatas. 


Stepēna, Maija.  Trīs dejas ar kaziņu : [pasakas pirmsskolas vecuma bērniem] / Maija Stepēna ; Maijas Turkas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, [2014]. - 70, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - (Zilā sila pasakas). - M. Stepēnas pasaku galvenie varoņi ir rūķīši, pasaku māmiņa, apburtas princeses un citi brīnumaini tēli. Rūķīši atkal turpina palīdzēt draugiem un kaimiņiem, tādējādi iekļūstot dažādos piedzīvojumos. Rūķīšiem jāstājas pretī burvestībām, raganu negantībām un dažādiem pārsteigumiem. Viņus vada labestība, pašaizliedzība un ticība labajam.
        ISBN 9789934117084.
        Literārās pasakas, latviešu. 


Stepēna, Maija.  Rūķīši pret raganām : [pasakas pirmsskolas vecuma bērniem] / Maija Stepēna ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; Maijas Turkas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2014]. - 78, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - (Zilā sila pasakas). - M. Stepēnas rūķīši zina, ka nav brīnumainākas vietas par pasaku māmiņas valstību. Tur viņi kopā ar burvīgajām fejām dara visu iespējamo un pat neiespējamo, lai neviens mākonītis neaizēnotu prieku un saticību. Lai vēji atskrietu draudzīgi un raganas atkal kļūtu par jaukām būtnēm. Ar burvestībām gan vēl nāksies ilgi un dikti cīnīties, bet tādēļ jau pasaku pasaulē dzīvo rūķīši un mazās fejas.
        ISBN 9789934115172.
        Literārās pasakas, latviešu. Bērnu stāsti, latviešu.


Tomasa, Valērija.  Rosīgā ragana Vinnija : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Valērija Tomasa, Korkijs Pols (ilustrējis) ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Ilze Cine. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [31] lpp. : krās. il. ; 28 cm. - Oriģ. nos.: Winnie the witch.
        ISBN 9789934028496.
        Bērnu stāsti, angļu. 


Jundze, Arno.  Kristofers un Ēnu ordenis : fantastikas romāns : [vecākā skolas vecuma bērniem] / Arno Jundze ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 299, [1] lpp. ; 21 cm. - Kultūras žurnālists un literatūrzinātnieks A. Jundze lasītājiem piedāvā fantastikas romānu pusaudžiem. Tajā atklājas, ka pasaule ir stipri vien sarežģītāka, nekā tu līdz šim domāji. Atklājas baisi un bīstami noslēpumi. Uz spēles ir likta tava un tavu draugu dzīvība!.
        ISBN 9789934049453.
        Fantastiskā proza, latviešu. Jaunatnes proza, latviešu. 


Daiļliteratūra


 

Puriņa, Ieva.  Sirds valoda / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Jāņa Urtāna ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 188, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāņs ; 1 (188). - Bibliogrāfija: 191.lpp. - Smeldzīgs kāda bāreņbērna likteņstāsts par dzīvi, kas atkarīga no otra labvēlības, iejūtības, izpratnes. Par ļaunumu un vardarbību pret neaizsargātu dzīvību, par uzticību un mīlestības un gudrības spēku, kas izglābj gan no neģēlu rokām, gan neapdzīvotas salas, gan neiejūtīgiem aprūpētājiem.
        ISBN 9789934150555.
        Latviešu romāni. 


Zīle, Austra.  Ieva dārza dziļumā : romāns / Austra Zīle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Aleksandra Stankeviča zīmējums ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 223 lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (187). - Bibliogrāfija: 223. lpp. - Visticamāk, tā ir likumsakarība, ka A. Zīles romāna galvenā varone Ursula baidās mainīt dzīvesvietu. Viņas laiks aizrit necilā Rīgas centra namā, atstājot zīmes gan vidē, gan cilvēku attiecībās. Vieni, ieskaitot vistuvākos, pazūd kara ceļos, citi nāk vietā, taču bārenes saskarsme ar svešajiem veidojas grūti. Bet pagalma ievā un bruģakmeņos, senajās dziesmās un kaimiņu strīdos turpina dzīvot māju sajūta ar reiz gūtajām atziņām par labo un ļauno. Kļūdama par iecienītu aktrisi, Ursula piedzīvo gan lidojuma prieku, gan klupiena nežēlību, bet darbam vajadzīgo patiesības izjūtu atgūst ievā un bruģakmeņu labajos nodomos.
        ISBN 9789934150548.
        Latviešu romāni. 


Jundze, Arno.  Putekļi smilšu pulkstenī : romāns / Arno Jundze ; redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Šis ir kultūras žurnālista, literatūrzinātnieka A. Jundzes pirmais romāns. Tajā naivs jauneklis sapņo par romantisku nākotni ar plaši atvērtām iespēju durvīm, bet nonāk Afganistānas kara ellē. Romānā Gulagu pārcietis luterāņu mācītājs kalpo Dievam vientulībā, jo ciema ļaudis ar viņu baidās pat sveicināties. Romānā ir gan raganu prāvu laikmeta atbalsis, gan nāve un mīla Parīzē, gan gājiens uz klusuma valstību un noklausītu telefona sarunu, slepus nokopētu vēstuļu, īsziņu tekstu fragmenti, kuri pašam lasītājam jāliek kopā kā mozaīkas gabaliņi.
        ISBN 9789934046445 (ies.).
        Latviešu romāni. 


Nozaru literatūra


 

Jēruma, Inga.  No Zentas līdz Zentai : [par Valmieras Drāmas teātra aktrisi Regīnu Devīti] / Inga Jēruma ; redaktore Māra Rune ; vāka dizains: Eduards Groševs ; vāka un prettitula noformējumā izmantotas Matīsa Markovska fotogrāfijas ; fotogrāfiju autori: Kaspars Arājs, Aivars Baltmanis, Gunārs Binde, Eiženija Freimane, Guntars Grāvelsiņš, Džovita Grebzde, Eduards Groševs, Matīss Markovskis, Uldis Muzikants, Jānis Skrastiņš, Laimonis Stīpnieks, Valentīns Šarkovs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 268, [2] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - R. Devītes lomas: 268.-[269.] lpp. - Valmieras Drāmas teātra aktrise Regīna Devīte - dialogā ar grāmatas autori I. Jērumu atceras agrās bērnības laiku, skolas gadus, studijas. Valmieras Drāmas teātrī R. Devīte strādājusi par ģērbēju, izrāžu vadītāju, režisora asistenti. Nospēlējusi vairāk nekā 40 lomu, kopš 2002. gada aktrise filmējas latviešu seriālos "Neprāta cena" un "UgunsGrēks" Zentas lomā. Divu sieviešu sarunā ne mazums atklātības mirkļu un pārdomu par aktrises likteņa līkločiem un dziļi sirdī noglabātiem pārdzīvojumiem.
        ISBN 9789934028137 (ies.).
        Aktrises - Latvija. 


Jēruma, Inga.  Ilze Vazdika : saldā katorga / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 22 cm. - Ietver rādītāju. - Nāku no Ilzes dzīvokļa, plecos man ir mugursoma, pilna ar preses izdevumiem un izgriezumiem no dažādu gadu laikrakstiem un žurnāliem, ko Vazdiki rūpīgi savākuši. Katrā atrodams pa kādam rakstam, kas veltīts Vilmai Lasmanei, Hermanim Vazdikam, Ilzei Vazdikai, Uldim Vazdikam un Raimondai Vazdikai.

Mājās uzlieku šo bagātību uz svariem – 8 kilogrami un 480 grami. "Un tik daudz sver pieci mūži mākslā?" jautāju sev. Izlikti uz papīra – jā." Tā grāmatas "Ilze Vazdika. Saldā katorga" ievadā raksta tās autore Inga Jēruma.

Grāmata veltīta Dailes teātra aktrisei Ilzei Vazdikai dzīves un darba jubilejā. Taču teātra un televīzijas skatītāju iemīļotās aktrises dzīve nav viņas dzīve vien. Ilze Vazdika ir daļa no stipras, talantīgas un draudzīgas aktieru ģimenes, un viņa ir arī krāšņs zieds Dailes teātra talantu puķu dārzā.
        ISBN 9789934039553.
        Aktrises - Latvija. Biogrāfiskā proza, latviešu. 


Svilāns, Andrejs.  Dekoratīvie krūmi : krāšņi ziedoši un izteiksmīgi lapoti, zemi sedzoši un dīķmalas rotājoši, dzīvžogiem un alpinārijiem piemēroti, bagātīga izvēle katram dārzam! : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Andrejs Svilāns ; redaktore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/4 (230).
        Dekoratīvie krūmi. 


Rudlapa, Ārija.  Sējas un ražas avīze 2015 : darbi augļu un sakņu dārzā, sētā un mājā dabas ritmos, kas jāzina par Saules un Mēness ietekmi, laspu, ziedu, augļu un sakņu dienas / Ārija Rudlapa ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andžāne ; foto: Anda Krauze. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2014/10 (237).
        Lauksaimniecība - Periodiskie izdevumi. Dārzkopība - Periodiskie izdevumi. 


 Blūma-Kauliņa, Marija.  Katram savs dārzs : dažāda rakstura un temperamenta cilvēkiem atbilstošākie daiļdārza modeļi un krāšņumaugi : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Marija Blūma-Kauliņa ; redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2013/4 (218).
         Daiļdārzniecība.