2011.gada 30.maijā pulksten 12:30 Pildas pagasta bibliotēka ielūdz Bērnu žūrijas ekspertus uz Lasīšanas maratona 2010 noslēguma pasākumu.

Noslēguma pasākumā gaidīti tiek gan Bērnu žūrijas eksperti, gan arī visi lasītmīļotāji!