6. oktobrī bibliotēkā notika dzejas pēcpusdiena ar dzejnieces Rasmas Urtānes un Veltas Brinzas piedalīšanos.