Rokdarbnieču darbu izstāde.

Bibliotēkā no 6. oktobra līdz 21. oktobrim bibliotēkā skatāma pagasta rokdarbnieču darbu izstāde.