Cilvēk! Uz mirkli apstājies savā steidzīgajā gaitā pa dzīvi, godinot to cilvēku piemiņu, kuru dzīvība tika izdzēsta jau Golgātas ceļā izsūtījumā.

Pededzieši godina savus cilvēkus, kas budami savas zemes patrioti, ir cietuši  no 1949.g. 25. marta totalitārā režīma varmācībām. Tādu bija 62 cilvēki.

Literatūras izstāde "Ne jau katram Dievs devis laimes kurpītes vieglas" ir veltīta represēto piemiņai, viņu ģimenēm un citiem pededziešiem,  proti, jaunatnei. Jo tā ir nozīmīga liecība par mūsu tautas vēsturi. To nedrīkst nezināt!

Apmeklētājiem līdzas vēstures grāmatām ir iespēja iepazīties ar represēto sarakstu, ar represēto atmiņām un noskatīties filmu "Sveiciens no Sibīrijas".

Ziņu sagatavoja:

Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina girs