Iastādes ir viens no izplatītākajiem bibliotēkas grāmatu publicitātes veidiem.

Pededzes bibliotēkā regulāri 1 x mēnesī var iepazīties ar jaunām grāmatām. Martā mēnesī tas notika 21. datumā, jo tajā dienā bibliotēkā bija paredzets liels apmeklētāju pieplūdums, jo notika radošās nodarbības senioriem  un organizēti nāca skolēni apmainīt, pagarināt un paņemt grāmatas lasīšanai mājās. Kopskaitā apmeklētāju skaits  bija 28, grāmatu  un žurnālu izsniegums - 32;