Paldies tiem bibliotēkas lietotājiem, apmeklētājiem un lasītājiem , kā arī aktīviem dažādu  pasākumu veidotājiem - senioriem, kuri jau sešus gadus nepārtraukti katru ceturtdienu nāk bibliotēkā uz radošām nodarbībām. Mums ir arī patiess prieks par jaunajiem dalībniekiem, kuri piepulcējušies  mūsu pulkam. Tā kopskaitā mēs esam jau 15 dalībnieki.

Kamēr laukā vēl sniegs un putenis, praktiskiem darbiem ir īstais laiks, jo pavasarī lielai izklaidei laika neatliks.

Ir ieplānots turpināt nodarbības katru ceturtdienu un jau 3. janvārī notikairī notika pirmās nodarbības - strādājam ar audumu gabaliņiem, veidojam krēslu pārklājiņus,

lūk kādus...

Pašlaik mēs tos gatavojam, lai pasniegtu mūsu sadarbības partneriem.

Lai ar idejam bagāts Jūsu jaunais gads