Sajā Ziemassvētku gaidīšanās laikā mēs nolēmam palūkoties atpakaļ, izvērtēt paveikto un pateikt paldies visčaklākājiem bibliotēkas gan lasītājiem, gan apmeklētājiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Skolēniem mēs izsakam tencinājumu jau Valsts svētkos, 16. novembrī svinigajā pasākumā skolā. Tagad ir tas moments, kad pateikt paldies pieaugušajiem bibliotēkas lietotājiem par aktīvu lasīšanu, par labām domām, mīlestību un par bibliotēkas atbalstu, par piedalīšanos dažādos sarīkojumos biblitēkā.

Pasākums notiks 17. decembrī jau no 9.00, kad nāks jaunāko klaši skolēni iededzināt trešo Adventes sveci, tad no 9.30 notiks praktiskas nodarbības senioriem un 12.00 - čaklāko bibliotēkas lietotāju, kā arī rokdarbnieču godināšana.

Priecīgus Ziemassvētkus!