Sarīkojuma nosaukumā ir vārdi...neskatīties atpakaļ..  bet mēs šajā reizē gribam tieši atskatīties atpakaļ, uz paveikto, un pateikt milzīgu paldies visām mūsu čaklajām rokdarbniecēm un atsaucīgajiem partneriem, kas turpina mūs iedvesmot un priecēt, ar saviem padomiem un idejām palīdzot organizēt bibliotēkas darbību labāku, saturīgāku un interesantāku! Šī sarīkojuma mērķis ir - piesaistīt bibliotēkā jaunus lietotājus, popularizēt bibliotēkas pakalpojumu daudzveidību un ieinteresēt bibliotēkas lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai un iesaistīt pasākumos.

2018. g. noslēguma sarīkojums vietējām rokdarbniecēm kopā ar aktīviem bibliotēkas lietotājiem notiks Pededzes bibliotēkā 17. decembrī pl. 10.00. Lai iedvesmotu un motivētu rokdarbnieces turpmākā darbībā, ar pāgasta pārvaldes atbalstu pasniegsim patīkamu balvu.