Katru ceturtdienu bibliotēkā notiks radošas nodarbības "Nevienas dienas tad nebūs veltas" senioriem. Strādāsim ar audumu gabaliņiem un veidosim grīdas celiņus.

No 8.- 22. novembrim bibliotēkas apmeklētāji varēs tos aplūkot izstādē "Svaigi, koši, dzīvespriecīgi"

 Kā arī 16. novembrī rokdarbu klasts būs papildināts ar literatūras izstādi "Latvija - tu Dieva svētīta"