Piecus gadus virzījam projektu ēkas renovācijai, kas paredzēja logu nomaiņu un elektroinstalācijas uzlabošanu bibliotēkā.

Paldies Dievam, novada pašvaldības  un pagasta pārvaldes vadībai, šogad, 2018. gadā Pededzes bibliotēka tika pie jauniem logiem. Pašlaik bibliotēkā ir ļoti gaiši, silti un mājīgi. Esam ļoti gandarīti, bet ir jādomā par apkures un elektroinstalācijas uzlabošanu.

Ziņu sagatavoja:

Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs