Aspazija... Pieminot šo vārdu, vispirms atmiņā ataust tā tāla pagātne... astoņpadsmita gadsimta deviņdesmitie gadi, kad dzejniece ienāk literatūrā.

"Viņa uznāk kā viesulis pār remdenā, slābanā salkanībā sastingušo latviešu sabiedrību. Neticamākais, neciešamākais, uztraucošākais tas, ka miera traucētājs ir sieviete - jauna, mācīta sieviete, kas  jau kā tāda nebūtu sevišķā cieņā pie dižtautiešiem,"- tā 1911. gadā Andrejs Upīts attēlo iespaidu, kādu Aspazijas parādīšanās atstāj 90. gadu vidū.

Pededzes bibliotēkā 16. martā bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja apskatīt literatūras izstādi "No vienas zemes mēs, no vienas tautas"