Bibliotēkas apmeklētāji un grāmatu lasītāji jau zin , ka katra mēneša trešā trešdienā var nākt un apskatīt jaunas grāmatas gan pieaugušie, gan bērni, izvēleties kādu lasīšanai mājās vai vienkārši palasīt uz vietas kādu, piemēram, rokdarbu grāmatiņu.

21. februārī bibliotēkā varēs aoskatīt izstādi ar nosaukumu "Labi vien, ja jūtam klusu mieru, dzīļu mīlestību savās dvēselēs". Vairāki lasītāji nepacietīgi gaida to dienu, izvēlas kādu interesantu grāmatu, lai vakaros tiešām sajūst klusu mieru, dzīļu mīlestību savās sirdīs.