Sāku ticēt, ka vēlēšanās piepildas. Šoreiz gribu pastāstīt par ...'Bērnu Žūrijas" lasīšanas veicināšanas programmas realizāciju...

Pededzes bibliotēka kopš 2014. gada veiksmīgi iesaistās projektā "Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija". Šogad īpaši daudz lasītāju iesaistījas lasīšanā, kopskaitā 25 lasītāji - 22 bērni un skolēni un 3 pieaugušie. Grāmatu kolekcija nav slikta, īpaši vismazākajiem bērniem ļoti ilustrētas grāmatas, kas bērniem ļoti patīk, vecākiem skolēniem īpaši lasīt nepatīk, un tomēr visi izlasīja vismaz divas grāmatas. Tie, kas izlasīja četras - dabuja pagodinājumu un pateicības, ka arī nelielas balviņas. Visiem lasītājiem ir apmaksātas bīļetes leļļu teātra apmeklējumam Pededzes tautas namā, tiek organizētas meistarklases bibliotēkā, piemēram, Lieldienās zaķu veidošana  no dvieļiem, krievu Masļeņicā - pankūku gatavošanās un c.  Tas dod nelielu stimulu bērniem nākt bibliotēkā. Pašlaik esam pabeiguši aizpildīt anketas. Gatavosimies sagaidīt Lieldienas , kad visi tiks uzaicimnāti bibliotēkā ar raibām olām, rīkosim kopīgu izstādi, stāstīsim par olu krāsošanu, notiks sišanās ar olām...

Ziņu sagatavoja:

Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs