Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums bibliotēkā ar senioriem.

Pededzes bibliotēkā jau kopš 2013. gada regulāri notiek praktiskās nodarbības senioriem. Darīts un izdarīts ir ļoti daudz, un šogad otro gadu mēs gatavojam piespraudes pie apģerba  valsts karoga krasās valsts svētku laikā. Gatavojam gan sev, gan arī visu vietējo struktūrvienību darbiniekiem. Piespraudes apģerbu rotā visu \so svētku laiku. Pirmais pasākums bija Lāčplēša diena, kad visi devamies uz "Akmeņdruvām" nolikt ziedus un dedzināt sveces mūsu pagasta kritušajiem varoņiem, tad otrais moments bija 19. novembrī svinīgajā pasākumā. Zinam, ka interesi izrādīja arī citu pagastu iedzīvotāji, jautāja, vai varētu pasūtīt un nopirkt. Par pirkumu nevar būt runa, jo nav tik kvalitātīvi sanācis, bet varēsim nākāmgad, kad svinēsim Latvijai 100, uztaisīt vairāk, uzdāvināt, vai organizēt kopīgu nodarbību, kur varēs izgatavot katrs pats sev, saviem radiem, draugiem.

Ziņu sagatavoja:

Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs