"Pele, Drošība un Internets", - ar tādu nosaukumu šogad Pededzes bibliotēkā notiks praktiskās nodarbības ar skolēniem, pārrunāsim ar bērniem interneta drošibas jautājumus.