Pededzes bibliotēkas lietotāji katru reizi aktīvi atsaucas uz dažādam akcijam. Tā pašlaik ziedo naudiņu, lai Sociālās aprupes centrs "Alūksne" varētu abonēt žurnālus saviem iemitniekiem, ar ko īsināt ikdienas laiku.

      Sadarbībā ar sociālājiem darbiniekiem Ir doma pirms Ziemassvētkiem apciemot mūsu pagasta vientuļos  cilvēkus ar...  dāvanu burciņā.