Sākas Jaunais mācību gads.

Mācību gads sākas ne tikai skolēniem, skolotājiem, vecākiem bet arī mums, kultūras un izglītības iestāžu vadītājiem, konkrēti bibliotēkai, jo visi Pededzes pamatskolas skolēni un vismazākie bērni ir arī 100% bilbiotēkas apmeklētāji. Prieks par to un Paldies! Visi vienmēr ir laipni gaidīti . Tā 1. septenbrī un visas pirmās mācību nedēļas garumā skolēni bibliotēkā ir sagaidīti ar... brīnuma konfektēm.

Lai radošs ir Jaunais mācību gads.