Džeks Londons teicis "Grāmatu man nekad nebūs par daudz, nekad neizliksies, ka tajās pārāk dažāda tematika. Es varbūt tās visas arī neizlasīšu, bet tās vienmēr būs pie manis, un, kas zina, kādus vēl nepazīstamus krastus ieraudzīšu, burādams pa zināmu jūru"

Pededzes bibliotēkā katra mēneša trešā trešdiena - jaunieguvumu diena. Bibliotēkā var apskatīt  jauniegūto grāmatu izstādi.

Tā 17.jūnijā no 13.00 līdz 19.jūnijam  pieaugušie varēs iepazīties ar jūnija jaunieguvumiem.