Jebkura muzeja apmeklējuma rezultātu lielā mērā nosaka darbs, kas veikts jau pirms apmeklējuma. Muzeja vadītājai jau krietnu laiku iepriekš bija zinami laiks un tematika, kā arī apmeklētāju grupas.

Jau otro gadu aktīvi iesaistījās Muzeju nakt pasākumos arī Pededzes bibliotēkas lietotāji. Šogad bibliotēkā bija apskatama literatūras izstāde "Mans skats mirdz tavās acīs kā mēness ezerā", veltīta Rainim un Aspāzijai.

Bez tā vēl pēc pasākumiem muzejā visiem interesentiem bibliotēkā bija ierīkotā vakariņēšana "Ar zāļu tēju un kārstmaizēm", ko vārījām un cepam uz vietas bibliotēkā.

Apmeklējums bija diezgan aktīvs un cienāsta pietika visiem.

Lai Dievs dod mums visiem iespēju nostiprināt un atkārtot šādus pasākumus arī turpmāk.

Ziņu sagatavoja:

A. Girs, Pededzes bibliotēkas vadītāja