Bibliotēku nedēļas ietvaros Pededzes bibliotēkas čaklākie lietotāji devās pārgājienā pa vietējiem tūrisma objektiem.

Apmeklējām Silenieku krustakmeni, vienu no lielākājiem akmeņiem Latvijā Kalnapededzē un arī Visikuma dižakmeni (cara Pētera I brokastgalds).  Katrā pieturā bijusī Pededzes un Markalnes pagastu parvalžu vadītāja Inta Ņikitina aizrautīgi stāstija par šiem objektiem.
 
Atpūtas vietā pie Virguļicas upes sarīkojam pikniku ar siltām desiņam un atspirdzinošiem dzērieniem, kā arī stāstijām anekdotes, dziedājām dziesmas.

No pārgājiena atgriezāmies labā garastāvoklī.