23.-27. martā bibliotēkā sniedza individuālās konsultācijas bibliotēkas lietotājiem: e-pakalpojumi.

Tā...I-bankas un e-latvenergo pakalpojumi, EDS deklarāciju aizpildīšana, informācijas meklēšana internetā, darbs datorā ar dokumentiem...
Kopskaitā sniegtas uzziņas 17 cilvēkiem: 12 - seniori, 2- bezdarbnieki, 1 - strādājošie un  2 - skolēni.

Visvairāk tika strādāts ar senioriem 26. martā. Meklējam informāciju Liedienu pasākumiem.