20. aprīlī 10.00 bibliotēkā Izstāde mazajiem lasītājiem "Mans draugs grāmatiņa"

 

21. aprīlī 10.00 - Pārgājiens ar aktīviem bibliotēkas lietotājiem  pa pagasta nozīmīgajām vietām "Sagaidīsim pavasari mundri". Galapunktā pie akmens, kur pēc nostāstiem pusdienojusi krievijas ķeizariene Katrīna. arī mēs rīkosim pikniku.

 

22. aprīlī 9.00 bibliotēkā skaļas lasīšanas stunda pirmskolas vecuma bērniem  "It visu, ko varu, ar prieku es daru"