Mūsu pagasta aktīvas pensionāres ar rokdarbiem draudzējas jau no bērnības. Patīk adīt, tanborēt, izšūt, meistarot dažādas rotiņas un dekorus.

2.,7.,13.,21. aprīlī bibliotēkā notiks nodarbības "Dzīve ir brīnišķīs piedzīvojums, kur veiksmes palīdz pārciest neveiksmes"

Mums viss izdosies.