Prieks par to, ka bērniem patīk nākt uz bibliotēku, pirmkārt pie datoriem un strādāt Internetā, tad iepazīties ar jaunām grāmatām un vismazākājiem bērniem rotaļāties bērnu rotaļu stūrītī.

              Lai pilnveidotu bibliotēkas pakalpojumus, mēs rīkojam citus  pasākumus, piemēram, 23. martā bibliotēkā notiks lasīšanas stunda "Darbs pagaidīs, kamēr jūs rādāt bērnam varavīksni" vismazākājiem bibliotēkas lietotājiem,

un bieži tiem bērniem, kuri gaida autobusu braukt mājās, lai viņi var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un nav garlaicīgi, mēs rīkojam zīmēšanas un krāsošanas nodarbības un bērni var spēlēt galda spēles, piemēram, 'Pūcītes ziemas prieki" un citi.

"Cik bērnība mīļa un dārga
To tagad vēl nezini tu,
Kad bērnība miglā būs tīta,
Ai cik tad viņas būs žēl."

(Tautasdziesma)