18. februārī 10.00 Pededzes bibliotēkā rīko bibliotēkāro stundu 1.-2. klases skolēniem "Gaišās dienās viss šķiet veicams". Tajā skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkas pakalpojumiem bērniem, par bērnu grāmatu struktūru, ievietošanu un meklēšanu fondā. Kā arī pasaku skaļā lasīšana priekšā