Pededzes bibliotēkā darbojas aktīvu pensionāru pulciņš. Katru ceturtdienu notiek radošas nodarbības, februārī tas ir 2, 12, 19, 26.  pl. 9.00. Šogad akcents vairāk uz darbu ar audumu. Ir jau gatava glēzna ar svecēm, top Lieldienu glēzna, turpmāk - galda sedziņas... Mums ir prieks, kad ar padarīto mēs varam dalīties, stāstīt, rādīt citiem.