Nez kāpēc rudenī vienmēr gribas lasīt un runāt par... dzeju. Laikam visas norises dabā vedina uz to -krāsu bagātība pirms pelēcības, spozme pirms dzišanas, dzīvošana ar pilnu krūti pirms aiziešanas.

Līdz ar to arī Pededzes bibliotēka gatavojas rudenim...

Septembrī dzejas dienu ietvaros ir plānots

1. Dzejas lasījumi “Cik zaļa zāle, debess zils, kā saule plaukst!” (J. Rainis)

             2. Izdarības Pasaku takas pieturās

                                “Dievs valda pār zvēriem, putniem, liek upes rakt,

                               pavēl dziesmas mācīties, nodarbina daždažādi”

Oktobrī bibliotēka svinēs savu skaisto jubileju - 70!

             Programmā ir paredzēts...

            1. Rokdarbu izstādes (patīkamu sev varēs iegādāties)

            2. Literāri-muzikālais priekšnesums

            3. Svētku torte

 

"Tā gadi iet un tajos raksti rit:

Drīz karsta vasara, drīz auksta ziema,

Bet sirds kā negudra vēl sit:

Vēl karsta vasara, vēl auksta ziema."   ( I. Vītola). 

 

Ziņu sagatavoja:
A. Girs - Pededzes bibliotēkas vadītāja