Daudz bij man bāleliņu, Baltu olu ēdājiņu.

22. aprīlī - Krievu tautas pasakas "Kuročka Rjaba" atstāstījums ar pirmskolas bērniem.

                 "Zelta olas meklēšana"

 

               - 1.2.kl. skolēniem "Lieldienu zeķes mešana"

 

               - 3.-5. kl.  skolēniem "Pārsteigumu balonu pūšana"

 

Ziņu sagatavoja:
Pededzes bibl. vad. A. Girs.