17. gadu pāc kārtas tiek izdota "Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata", kas iepazīstina lasītājus ar aktuālām tēmām zivsaimniecības nozarē. Gadagrāmatā iekļautas sadaļas: "Zivsaimniecības nozares pārvaldība", "Zveja un zivju resursi", "Zivju produkcijas ražošana un tirgus", "Zivkopība un zivju resursu atražošana", "Vēstures lappuses", kā arī zvejas, ražošanas un tirdzniecības statistika skaitļos un ilustrācijās.

2013. gadā gadagrāmata izdota ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.
Izdevējs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.