2011. gadā jau 15. reizi tika izdota gadagrāmata veltītā Latvijas zivsaimniecības nozarei.

Nozares speciālistu un pētnieku raksti ir iekļauti grāmatas sadaļās: "Zivsaimniecības nozares pārvalde un kontrole", "Zveja un zivju resursi", "Zivju produkcijas ražošana un tirgus", "Zivkopība un zivju resursu atražošana", "Makšķerēšana".

Grāmatā ik gadus ir iekļauta sadaļa "Statistika un informācija" ar aktuālajiem datiem zvejas, ražošanas un tirdzniecības statistikā, kā arī pielikums ”Latvijas Zivsaimniecība skaitļos un ilustrācijās”.

 

Grāmata „Latvijas Zivsaimniecība – 2011” izdota ar valsts atbalstu no ZI „BIOR” finanšu līdzekļiem. Tirāža - 800 eksemplāru - tika izplatīta bez maksas nozarē iesaistītajām iestādēm, dienestiem, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem (zvejas, zivju produktu apstrādes, zivkopības privātajām kompānijām utt.), kā arī bibliotēkām. Grāmata ir pieejama arī ZI „BIOR” bibliotēkā Zivju resursu pētniecības departamentā (Daugavgrīvas ielā 8).