Dienas kārtība:

 

9.30 izbrauc  no Saldus

10.00  - 10.30 Ekskursija pa bibliotēku, tikšanās ar pārvaldes vad. Pēteri Brazdausku

10.30 - 11.00 Gita Jaunsproģe „Skolas un bibliotēkas sadarbība - pamats veiksmīgai bērnu lasītveicināšanai" 

11.00 -  11.30  Kafijas pauze

11.30 -  12.00 Rita Lemeže „ Pasākumi bērniem un jauniešiem Pampāļu bibliotēkā”

12.00 – 12.10 Iveta Rātenberga „ Bērnu literatūras kvalitāte, lasītprieks un kino radīšana” (Bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski praktiskās konferences „Grāmata ir… t@vā bibliotēkā … tavā filmā” atziņas).  

12.10 – 13.00  Diskusija par bērnu iesaistīšanu lasīšanā, pieredzes apmaiņa

13.00 - 14.00 Artūra Hartmaņa muzeja apmeklējums

14.00 - 16.00 Radoša darbošanās pie keramiķes Aleksandras Gūtmanes

Ap 16.30 Saldū