Bibliotēkā būs apskatāmi Santas Strazdiņas jaunākie darbi.

2010. gadā Santa pabeidz Smiltenes mākslas skolu . Izstādē varēsim iepazīties ar Palsmanes pamatskolas audzēknes diplomdarbu.