Sāksim lasīt bērnu žūrijas grāmatiņas. Katram Bērnu žūrijas ekspertam jāizlasa savai vecuma grupai atbilstoša grāmatiņa.