Ko saviem bērniem par naudu māca bagātie un nemāca nabagie 

Aprakstu skatīt elektroniskajā katalogā