“Vienkārši, bet iedarbīgi” – par zāļu tējām stāstīs Daiga Čevere

20.04

“Lasām pa vecam, lasām pa jaunam”. Tikšanās ar bibliotekārēm, kuras kādreiz strādājušas pagasta bibliotēkā.

21.04

“Kā radās…” – 1. un 3. klases skolēniem no  cikla  “Pie skala uguns”. No latviešu folkloras pūra – latviešu tautas teikas.

22.04

“Krāsainā bibliotēka” – visu nedēļu bērni varēs izvēlēties un izkrāsot krāsojamās lapas par bibliotēku.

18.04-22.04