Atzīmējot mākslinieces Margaritas Stārastes 100. dzimšanas dienu

Atzīmējot mākslinieces Margaritas Stārastes 100. dzimšanas dienu, bibliiotēkā tikās pirmskolas iestādes vecākās grupiņas bērni. Bibliotekāre pastāstīja par jubilāri, bērni apskatījās grāmatas ar viņas ilustrācijām. Lācītis Rūcītis bērniem izstāstīja savu stāstu. Pēc tam mazie lasītāji krāsoja katrs savu lācīti Rūcīti. Kopā izveidojām izstādi.

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vadītāja Ināra Kokare