Pie prezidenta Andra Bērziņa Melngalvju namā.

 

Pie prezidenta A. Bērziņa Melngalvju namā tika pasniegts Ošupes pagasta ģerbonis. Tika sagatavota prezentācija par Ošupes pagastu, ar ko iepazīstinājām klātesošos Melngalvju namā. Mūsu

pagasta ģerbonī klānu pārstāvis putns – ĶIKUTS.